VERKSAMHET

Advokatbyrå har koncentrerat sig av arvsfrågor, där vid sidan av juridiskt biträde även krävs efterforskning i arkiv, kontakter med utlandet och erfarenheter av utländsk lagstiftning.

ARV I ESTLAND

Arvsfrågor, som uppkommer i samband med att släkting till personer som är bosatta i Estland efterlämnar ett dödsbo i utlandet, löses i regel i den stat där arvlåtaren bodde och efterlämnade egendom.

Arvingar bosatta i Estland behöver ofta hjälp med lösning av arvsproblem i utlandet om de inte känner till utländska lagar, saknar en juridiskt sakkunnig representant eller ekonomiska resurser att själva ordna med arvet i utlandet.

Om en i utlandet bosatt person avlider och efterlämnar testamente, kan vår advokatbyrå utreda vilka personer som enligt testamentet blir arvtagare, vad som enligt lagarna i den aktuella staten gäller för testamentstagarna, dödsboets omfattning, vilka tidsfrister testamentstagarna skall iaktaga, samt vilka åtgärder arvingarna i övrigt behöver företa för att utfå arvet.

Vi biträder överhuvudtaget klienter med att framställa krav på arv i utlandet.

Advokatbyrån biträder även med anskaffande av juridiskt ombud vid rättstvister i utlandet. Detta kan bli särskilt aktuellt on det uppstår någon intressekonflikt mellan parterna. Vi har ständiga representanter i många länder t.ex. i USA, Canada, England, Tyskland, Sverige m.fl.