VERKSAMHET

Advokatbyrå har koncentrerat sig av arvsfrågor, där vid sidan av juridiskt biträde även efterforskning i arkiv, kontakter med utlandet och erfarenheter av utländsk lagstiftning krävs.

EFTERFORSKNING AV ARVINGAR

Det händer ofta att en person med estnisk härstamning avlider i utlandet och att uppgifter saknas om den avlidnes släktingar – eventuella arvingar. Uppgifter om sådana “herrelösa dödsbon” når oss genom våra samarbetspartner i andra länder, utländska släktforskare, gode män, ambassader och konsulat.

I sådana fall letar vi upp eventuella arvingar och lämnar dessa information om den avlidne arvlåtaren och om deras rättigheter.

Vid sådana utredningar är efterforskningar i arkiv ofta nödvändiga. Estniska arkiv är splittrade mellan olika samlingar, som gör det komplicerat att eftersöka uppgifter. Dock har uppgifter i arkiv bevarats rätt bra, så att det är möjligt att utreda och fastställa även långtgående släktskapsförhållanden.

Vi har även kontakter med flera utländska arkiv.

Advokatbyråns mångåriga erfarenhet av arkivarbete gör det i regel möjligt att finna släktingar under relativt kort tid.