TEGEVUSALAD

Välisõigusabi Advokaadibüroo on keskendunud pärimisasjade lahendamisele, kus lisaks tavalisele õigusabile on vajalikud ka otsingud arhiivides, kontaktid välismaal ning kogemus välisriikide õiguses.

PÄRIMISASJAD VÄLISMAAL

Pärimisasjad, kus Eestis elavate isikute sugulane sureb, jättes endast pärandi välismaal, lahendatakse reeglina selle välisriigi seaduste järgi, kus pärandaja elas ja oma vara maha jättis.

Eestis elavatel pärijatel on tihti vaja abi asja lahendamiseks välismaal, kuna ei olda kursis vastava välisriigi seadustega, puudub oma esindaja ning pole võimalik või otstarbekas ise välismaal asja korraldamas käia.

Välisõigusabi Advokaadibüroo võib selgitada, kas ja kelle kasuks jättis välismaal surnud sugulane testamendi, milline on seadusjärgete pärijate ring vastavas riigis, millest koosneb pärandvara, kas ja millistest tähtaegadest pärijad kinni peaksid pidama, mida pärijad pärandi kättesaamiseks tegema peaksid jne.

Samuti aitab advokaadibüroo välismaa pärimisasju vormistada ning saadaolevaid pärandisummasid välja nõuda.

Ka on pärijatel võimalik Välisõigusabi Advokaadibüroo abiga leida omale esindajaid välisriigi kohtusse. See võib osutuda eriti vajalikuks asjades, kus asjaosaliste vahel on tekkinud õiguslik vaidlus. Alalised esindajad on meil paljudes välisriikides nagu USA-s, Kanadas, Inglismaal, Saksamaal, Rootsis jm.