TEGEVUSALAD

Välisõigusabi Advokaadibüroo on keskendunud pärimisasjade lahendamisele, kus lisaks tavalisele õigusabile on vajalikud ka otsingud arhiivides, kontaktid välismaal ning kogemus välisriikide õiguses.

PÄRIMISASJAD EESTIS

Kui pärandvara asub Eestis, aga pärijad elavad välismaal, võivad nad Eestis vajada abi oma õiguste väljaselgitamisel ja vormistamisel. Kuna meie personalil on suured kogemused ka Eesti pärimisasjades, võime tegutseda pärijate esindajana.

Erandjuhtudel võib kohus Eestis määrata pärandile hooldaja. Advokaadibürool on kogemusi ka pärandihoolduse küsimustes.

Kuna uue pärimisseaduse järgi on ka Eesti pärimisasjades pärijate ring küllalt kaugeleulatuv, siis oleme tegelenud pärijate otsimisega ka Eestis asuvale pärandvarale.