TEGEVUSALAD

Välisõigusabi Advokaadibüroo on keskendunud pärimisasjade lahendamisele, kus lisaks tavalisele õigusabile on vajalikud ka otsingud arhiivides, kontaktid välismaal ning kogemus välisriikide õiguses.

PÄRIJATE OTSIMINE

Sageli juhtub, et välismaal on surnud Eestist pärit isik, kelle osas selles riigis ei teata midagi tema sugulaste – võimalike pärijate kohta. Sellistest “peremeheta päranditest” teatavad meile meie koostööpartnerid teistest riikidest, välisriikide sugupuu-uurijad, juristid, pärandihooldajad, saatkonnad ja konsulaarasutused.

Sellistel puhkudel otsime üles lähisugulased ning teatame neile lahkunud pärandajast ning nende õigustest.

Otsinguteks on sageli vajalikud mitmesugused arhiiviuuringud. Eesti arhiivid on killustatud paljudesse erinevatesse arhiiviasutustesse ja -fondidesse ning vajalike andmete otsimine on seetõttu üsna keeruline. Siiski on dokumendid arhiivides iseenesest hästi säilinud ning ka kaugeleulatuvate sugupuude väljaselgitamine ja tõestamine on võimalik.

Samuti on meil kontaktid paljude välisriikide arhiividega.

Välisõigusabi Advokaadibüroo aastatepikkused arhiivitöö kogemused võimaldavad leida pärijad üles reeglina mõne nädala jooksul.

Siiski, kuna Eesti aladel on aegade jooksul olnud suuri välja- ja sisserändeid, esineb üksikuid keerulisemaid juhtumeid, kus sugulusliinid “kaovad” ning pärandused on kaua peremeheta. Meie menetluses olevates sellistest otsimisasjadest leiate valiku leheküljel “Otsimiskuulutused”. Ehk olete pärijaks just Teie?