OTSIMISKUULUTUSED

Surnud 06.08.1994 Inglismaal, sündinud 03.10.1908 Eestis. Otsime mistahes andmeid tema enda või sugulaste kohta.
Surnud 26.07.2004 Inglismaal. Sündinud väidetavalt 20.02.1927 Eestis. Otsime mistahes andmeid tema enda või sugulaste kohta.
Surnud 09.märtsil 1988 Austraalias. Võimalik, et sündinud 1928 või 1934 Tartumaal, isa võis olla August Utt (Hütt, Uett?), ema Leida (neiupõlvenimega Kiesela?). Otsime mistahes andmeid tema enda või ta sugulaste kohta.
Surnud 09.augustil 2004 Kanadas. Sündinud 18.05.1905 Pärnus, vanemad pärit Võrumaalt Rõuge vallast. Otsime tema poolvenda Eduard Kirch'i (sündinud 1890 Rõuge vallas), poolvenda Arnold Valter Johannes Eberling'i (sündinud 1898 Rõuge vallas) ja Leonhard Jägelit (sündinud 1911, 1941 elas koos emaga Tallinnas Nõmmel), või nende lapsi-lapselapsi.
Surnud 15.aprillil 1999 USA-s. Sündinud 1907 Tallinnas, vanemad pärit Läänemaalt Vaikna vallast. Otsime andmeid Herta Armani onu Julius Valbe (või tema järeltulijate) kohta. Julius Valbe sündis 1879 Läänemaal Vaikna vallas, viimased teated pärinevad 1925.aastast, mil tuli Tallinnasse tööle, olles siis veel vallaline.
Surnud 28.jaanuaril 1998 Inglismaal. Võimalik, et sündinud 22.01.1924 Tallinnas, isa olevat olnud pangaametnik Karl Kalamees, sündinud 13.04.1898 Tartumaal. Otsime mistahes andmeid tema enda või sugulaste kohta.
Surnud 16.detsembril 1991 Kanadas. Sündinud 06.11.1902 Eestis, neiupõlves Schönberg, Kanadas oli abielus Soomest pärit Evert Holmiga. Otsime mistahes andmeid tema enda või ta sugulaste kohta.