TOIMIALAT

Asianajotoimisto on keskittynyt perintöasioiden ratkaisemiseen, missä tavanomaisen oikesavun lisäksi ovat tarpeellisia myös etsinnät arkistoissa, yhteydet ulkomaille ja kokemus ulkomaiden oikeudessa.

PERINNÖT ULKOMAASTA

Perintöasiat, missä Virossa tai naapurimaissamme asuvien henkilöiden läheinen kuolee, jättäen itsestään jäljelle perinnön ulkomaassa, ratkaistaan pääsääntöisesti sen ulkomaan lainsäädännön mukaan, missä perinnönjättäjä eli ja omaisuutensa jäljelleen jätti.

Perilliset tarvitsevat usein apua ulkomaalla asian ratkaisemiseksi, jos he eivät ole tietoisia ulkomailla voimassaolevasta lainsäädännöstä, heiltä puuttuu oma edustaja, samoin ei ole mahdollisuutta tai tarkoituksenmukaista olla itse ulkomailla järjestämässä asiaa.

Asianajotoimisto voi selitellä, jättikö ulkomaassa kuollut läheinen testamentin ja kenen hyödyksi, millainen on asianmukaisessa maassa laista johtuva perillisten piiri, mistä jäämistö koostuu, täytyisikö perillisten noudattaa määräaikoja ja millaisia, miten täytyisi perillisten toimia perinnön saantia varten jne. jne.

Samoin auttaa asianajotoimisto laatia ulkomaisia perintöasioita virallisen muotoon ja periä saatavia perintösummia.

Asianajotoimiston avulla on perillisillä myös mahdollisuus löytää itselleen edustajia ulkomaan tuomioistuimeen. Se voi osoittautua erittäin tarpeelliseksi asioissa, missä asianosaisten kesken on syntynyt oikeudellinen kiista. Meillä on vakituiset edustajat monissa ulkomaissa kuten USA-ssa, Kanadassa, Englannissa, Saksassa, Ruotsissa jm.